Home

Welkom op de website van Building Thinking Classrooms (BTC). Deze website helpt je een beeld te vormen van BTC, biedt materiaal om in je lessen te gebruiken en linkt meteen door naar allerlei andere BTC-gerelateerde plekken binnen en buiten het internet.

Nu eerst het woord aan Peter Liljedahl, de grondlegger van BTC:

Problemen die leerlingen ervaren met rekenen en wiskunde zijn van alle tijden. Het lijkt een hardnekkig en stelselmatig probleem, sinds de invoering van onderwijs voor iedereen. Dit is niet omdat leerlingen geen rekenen en wiskunde zouden kunnen leren, maar vooral omdat leerlingen het niet leren door zich door anderen te laten vertellen hoe het moet. In de afgelopen 25 jaar, zijn er veel pogingen gedaan om het onderwijs in wiskunde te veranderen naar een meer leerlinggerichte pedagogiek. En er is zeker vooruitgang geboekt. Maar er mist toch nog iets. Wij worstelen nog steeds met slecht presterende leerlingen, lage zelfredzaamheid en een enorme desinteresse bij leerlingen.

En toen liep ik aan tegen hetgeen we missen – nadenken. Het nadenken door leerlingen over rekenen en wiskunde. Tijdens een onderzoek in 2003 onder een grote, gevarieerde groep van reken- en wiskundelessen, ontdekte ik dat slechts 20% van de leerlingen überhaupt nadacht en zij deden dit slechts 20% van de tijd. De overige lestijd werd gevuld met studieontwijkende gedrag, uitstelgedrag, net doen alsof en gedachteloos nadoen van voorbeelden – en dit zijn geen van alle activiteiten die vallen onder het soort van denken waarvan we weten dat ze tot succes bij leerlingen in rekenen en wiskunde leiden en blijven leiden. En dat is, achteraf gezien, geen grote verrassing. Ja, we willen dat onze leerlingen nadenken. Maar we hebben hen gevraagd dit te doen in klassen die grotendeels onveranderd zijn sinds de industriële revolutie – klassen die ontworpen werden om volgzame burgers te creëren. We vragen leerlingen om onze 21e eeuwse leerdoelen te behalen in 19e eeuwse klaslokalen.

Building Thinking Classrooms (BTC) is een reactie op deze realiteit. Het is het resultaat van meer dan 15 jaar onderzoek naar manieren om randvoorwaarden te scheppen die nadenken niet alleen bevorderen, maar ook aanmoedigen en zelfs noodzakelijk maken. Terwijl gewerkt kan worden binnen de vier bestaande muren van het klaslokaal en het lesrooster, kijkt BTC hoe we veranderingen aan onze lokalen en pedagogiek kunnen inzetten die nodig zijn om onze leerlingen aan het nadenken te krijgen. Daarin stelt BTC alles ter discussie, van waar leerlingen werken, tot met wie ze werken, tot waar ze aan werken. BTC overdenkt opnieuw hoe opgaven geïntroduceerd worden, hoe we leerlingen voorzien van hints en uitbreidingen en hoe we een activiteit consolideren. Van iets zo eenvoudig als waar leerlingen zijn, wanneer we een opgave introduceren tot hoe we formatief en summatief toetsen, BTC biedt je manieren om leerlingen effectiever aan het denken te zetten over rekenen en wiskunde. En het helpt leerlingen om rekenen en wiskunde te leren. Je kunt je eigen Thinking Classroom maken met behulp van het boek, van deze website en met hulp van de communities die overal zijn en ontstaan.

Ik wens jou en je leerlingen veel succes bij het lesgeven in en leren van wiskunde en rekenen!
Peter Liljedahl

Je kunt ook de oorspronkelijke tekst van Peter in het Engels lezen.

Reacties zijn gesloten.